Inquiry
Form loading...
010203

hyzmatlaryhyzmatlary

önümleri önümleri

Näme üçin bizi saýlaýar?

Döredileli bäri zawodymyz ilki bilen hil ýörelgesine eýerip, dünýä derejesindäki önümleri öndürýär.

taslama
1,644
taýýar taslamalar
islegler
977
täze dizaýnlar
agzalar
1,371
toparyň agzalary
Müşderiler
413
bagtly müşderiler
ýanzuo
Kompaniýanyň tertibi

BIZ hakda

Şandong welaýatynyň logistika paýtagty Linýi şäheriniň ititang senagat parkynda ýerleşýän “Shandong Yuanzuo International Trade Co., Ltd.”, ýaşyl gurluşyk materiallaryny öwrenmek we öndürmek, öndürmek, satmak, gaýtadan işlemek we söwdany birleşdirýän halkara agaç senagaty kompaniýasydyr.

Koprak oka

Aýratynlyk Aýratynlyk

Zawodda gezmek

Zawodyň güýji

Zawodymyz MDF önümçilik liniýasyny we agaç şkaf önümçilik liniýasyny öndürýän meşhur kärhana. Recentlyakynda önümçilik işimizi görmäge gelen daşary ýurtly müşderiler toparyny garşy aldyk.

Koprak oka

Iň soňky habarlar Iň soňky

Newshli habarlary görüň